ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (DMAC-ADCI-MEDIKIT)

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (DMAC-ADCI-MEDIKIT)

Ολοκληρώσαμε κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία POWER SUB LINK τεχνική κατασκευαστική  εταιρεία παράκτιων και υποθαλάσσιων έργων με αντικείμενο  την κατασκευή 5 φαρμακείων  ειδικά για εργοτάξια σύμφωνα με τις οδηγίες της νομοθεσία και τις προδιαγραφές περί κατασκευής φαρμακείων εργοταξίων, συνοδευόμενα από όλα τα δικαιολογητικά και στα ελληνικά και στα αγγλικά για χρήση σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα έχουμε μεγάλη εμπειρία και γνώση στην κατασκευή  συλλογών φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού υλικού  για υποθαλάσσια έργα σύμφωνα με τις ανάγκες της καταδυτικής ιατρικής και τις απαιτήσεις  της DMAC  (diving madical advisory committee) σε συνεργασία με την IMCA (International Marine Constractors Assosiation)

 Οι συλλογές μας έχουν περάσει επιτυχώς τους ελέγχους σε διάφορα μέρη του κόσμου για έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (Ισλανδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος κτλ)

    Όλες οι  συλλογές μας (PHARMAMEDI KIT, DMAC, ADCI, DIVING BELL) συνοδεύονται με τα απαραίτητα certification καθώς και τις medical list που διευκολύνουν τον γρήγορο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης αποτελούν και έναν γρήγορο οδηγό  χρήσης στο πεδίο.

  Όλος ο ιατροτεχνολογικός  εξοπλισμός καθώς και τα φαρμακευτικά υλικά τοποθετούνται σε ειδικές βαλίτσες μεταφοράς που εξασφαλίζουν αδιαβροχοποίηση και προστασία από εξωτερικές πιέσεις.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μας